Duurzaam

Het Sustainable Architecture staat volledig in het teken van de Cradle-to-cradle gedachte. Hoe past het Cradle-to-cradle concept binnen uw creërende, bouwende en fabricerende omgeving? Welke duurzame wensen en eisen stellen publieke en private opdrachtgevers aan u? Welke kansrijke initiatieven worden ontwikkeld en hoe doet u uw voordeel hiermee? Maar ook hoort u wie uw (onverwachte) partners zijn, hoe leert u hen kennen en wat nodig is om de stap van duurzaam ‘denken’ naar duurzaam ‘doen’ te maken!

Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor beslissers en professionals uit de gebouwde omgeving en ruimtelijke ordening & inrichting, zoals:

 • Burgemeesters en Wethouders Ambtenaren Ruimtelijk Ordening & Inrichting en/of Milieu
 • Architecten en Binnenhuisarchitecten
 • Stedenbouwkundigen en Planologen
 • Facilitair managers en Gebouwbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Financiële dienstverleners en investeerders
 • Private opdrachtgevers (o.a. multinationals)
 • Bouwondernemingen
 • Fabrikanten en toeleveranciers (bouw)